Wir verwenden Cookies für die optimale Funktion unserer Website. Wenn Sie weiter auf unserer Website surfen, erklären Sie sich mit unseren Regeln hinsichtlich des Setzens von Cookies einverstanden.

İnternet sayfamıza hoş geldiniz

Hakkımızda

Weissenhof Kliniği (Klinikum am Weissenhof), Genel Psikiyatri Batı (Allgemeine Psychiatrie West), Genel Psikiyatri Doğu (Allgemeine Psychiatrie Ost), Geronto-Psikiyatri (Gerontopsychiatrie), Bağımlılık Tedavisi (Suchttherapie), Forensik Psikiyatri (Forensische Psychiatrie), Çocuk ve Genç Psikiyatrisi (Kinder- und Jugendpsychiatrie) ve Psikosomatik Tıp (Psychosomatische Medizin) olmak üzere, yedi bağımsız klinikten oluşan modern ve yüksek kapasiteli bir hastanedir.

Hastalarımız Weinsberg, Heilbronn, Schwäbisch Hall, Künzelsau, Winnenden ve Ludwigsburg merkezlerimizde tedavi edilmektedir. Kurum yaklaşık 1.300 çalışanıyla Heilbronn yöresinin en büyük işverenlerinden biridir. Hizmet alanımız Heilbronn-Frankonya bölgesinde yaklaşık 1,1 milyon kişi yaşamaktadır. Her yıl, bütün yaş gruplarından olmak üzere, 13.000'e yakın hasta yatılı, kısmen yatılı ve ayakta olarak tedavi edilmektedir.

Weissenhof Kliniğinde düzenli klinik hizmetlerin yanı sıra tüm uzmanlık alanlarında sürekli eğitim ve meslek üstü eğitim verilmektedir. Düzenli aralıklarla sunduğumuz konser, konferans ve sergi etkinlikleri ilgi duyan herkese açıktır. İki yılda bir düzenlenen Açık Kapı Günleri kamuoyunun büyük ilgisini çekmektedir.

Etkinliklere git

Genel Psikiyatri

Genel Psikiyatride akut ruhsal sorunlarla karşı karşıya olan yetişkin insanlar tedavi edilir. Burada şizofrenik, bipolar ve depresif bozukluklar ve akut yaşam krizleri ağırlıktadır.

Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie Ost

Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie West

Geronto-Psikiyatri (yaşlı psikiyatrisi)

Klinik psikiyatri ile psikoterapinin bir dalı olan geronto-psikiyatri yaşlı insanlarda psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

Burada, yaşlı nüfusun giderek artması bağlamında kapsamlı ve özelleştirilmiş tedavi olanakları sunulmaktadır. Yatılı ve yarı yatılı tedavi seçeneklerinin yanı sıra yaygın ayakta tedavi olanakları ile sağlık destekleyici ve hastalık önleyici önlemler sunmaktayız. Bunun ötesinde demans (bunama) hastalarına yönelik özel olanaklar da mevcuttur.

Klinik für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie

Psikosomatik Tıp

Psikosomatik tıp insanın ruhu ile bedeni arasındaki bağlantılar ve karşılıklı etkileşimler ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bunlar arasında yeterli organik bulgu vermeyen bedensel bozukluklar, yeme bozuklukları gibi vücudu da etkileyen ruhsal bozukluklar olduğu gibi, gidişi hastanın ruhsal durumuyla yakından ilişkili olan bedensel hastalıklar da sayılabilir.

Amaç bedensel ve ruhsal semptomları yatıştırmak ve hastalara hastalıklarını etkileyen çeşitli ilişkileri anlamalarına yarayacak bilgiler sağlamaktır.

Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

Bağımlılık Tedavisi ve Bağımlılıktan Kurtulma

Bağımlılık tıbbı ve bağımlılık terapileri ile ilişkili tedavi olanakları, uyuşturucu madde, alkol ve ilaç kötüye kullanımına bağlı hastalık tablolarına yöneliktir. Zehirden arındırma, tedaviye devam etme motivasyonu oluşturma ve bağımlılık yapan madde kullanım alışkanlıklarını değiştirme gibi önlemler kapsayan uzmanca bir bağımlılık tedavisinin yanı sıra psikiyatrik hastalıkları olan hastalar için ayrıca tedavi seçenekleri içerir.

Klinik für Suchttherapie

Forensik

Weissenhof Kliniğinde Baden-Württemberg Eyaleti kapsamındaki zorunlu tedavi uygulamaları da icra edilmektedir. Psikiyatrinin bir yan dalını oluşturan bu uygulamalarda ruhsal hastalık veya bozukluğu olan hastalar ile suç işlemiş bağımlılık hastaları tedavi edilir. Dayanağını yasal hükme bağlı "Koruma ve iyileştirme" ilkesinden alan bu çalışmaların amacı hastaların psikososyal rehabilitasyonunu sağlamaktır. Hastalar mahkeme kararıyla kliniğe yatırılır. Yasalar burada psikiyatrik hastanelere yatırılan ruh hastaları (Ceza Yasası, Madde 63) ile bağımlılık tedavisi yapılan kurumlara yatırılan bağımlı hastalar (Ceza Yasası, Madde 64) arasında ayrım yapmaktadır.

Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie

Çocuk ve Genç Psikiyatrisi

Çocuk ve Genç Psikiyatrisi on sekiz yaşına kadar hastalara ve onların ailelerine terapötik tedavi ve tanı hizmetleri sunar. En sık konan tanılar arasında duygusal ve sosyal davranış bozuklukları, krizler, travmalardan kaynaklanan bozukluklar, dikkat eksikliği sendromları, madde bozuklukları ve ergen psikozları bulunmaktadır. Ayrıca anoreksi ve bulimi gibi yeme bozuklukları da tedavi edilir. Bu uzmanlık alanının diğer önemli hedefleri arasında prevansiyon (önleyici tedavi) ve tedavi sonrası bakım da yer almaktadır. Anne babaların ve bağlanma figürlerinin tedavi sürecine dahil edilmesine büyük önem verilir. Amaç genç insanların günlük işlerin üstesinden gelme yeteneğini geliştirerek onlara makul gelişim hedeflerine odaklanma olanağını yeniden kazandırmaktır.

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie