İnternet sayfamıza hoş geldiniz

ZİYARETLERE İLİŞKİN DÜZENLEME

Baden-Württemberg Eyaleti Sosyal İşler ve Entegrasyon Bakanlığının hastaneler, bakım kuruluşları ve benzeri kuruluşlarda ziyaretlere ilişkin yönetmeliği uyarınca (tarihli CoronaVO Ziyaretlere İlişkin Düzenlemeler) kliniğinimizde bugünden itibaren ziyaretçiler için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

 

 • Kliniğimizdeki bir hastayı ziyaret etmek istediğinizi önceden bildiriniz.
 • Ziyaretçinin “Ziyaretçi Kayıt Formunu” doldurması ve imzalaması gerekmektedir. Formdaki sorulardan birine “evet” cevabı verilmesi halinde ziyarete izin verilmez. 
  • Aşı veya iyileşme kanıtı veya negatif korona testi sağlanmalıdır. Bir antijen testi 48 saati, PCR testi ise 72 saati geçmemelidir.
  • Kendi kendine yapılan hızlı test kanıt olarak kabul edilemez. Hızlı test tıbbi eğitimli personel tarafından yapılmalıdır.
  • Tüm ziyaretiniz boyunca FFP2 maskesi takmak zorunludur.
 • Ziyaret boyunca ağız-burun maskesi takılması mecburidir.
 • Klinik alanına girilmeden önce ellerin dezenfekte edilmelidir.
 • Lütfen öksürme ve hapşırma kurallarına uyunuz.
 • Diğer insanlarla aranızda daima en az 1,5 metrelik fiziksel bir mesafe bulunmasına dikkat ediniz.
 • Ziyaretçilerin uyması gereken hijyen kurallarına karşı gelinmesi.
 • Her bir hasta günde yalnızca bir kişi tarafından ziyaret edilebilir.

Burada bildirilen ziyaret kurallarına ek olarak, servislerin/bölümlerin de geçerli olan kendi kuralları vardır ve bu kurallara uyulması mecburidir. Sorularınız olması halinde lütfen söz konusu servise/bölüme başvurunuz.

Gösterdiğiniz anlayışa teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın.

AĞIZ-BURUN MASKESİ (FFP 2)

Hastalarımızdan ve tüm ziyaretçilerden, hem kendi sağlıklarını hem de diğer insanların sağlığını korumak için bugünden itibaren Klinikum am Weissenhof’a gelirken klinik alanı dahilinde takmak üzere yanlarında bir ağız-burun koruma FFP2-maskesi ile gelmelerini rica ederiz.

Lütfen geçerli olan mesafe ve ziyaret kurallarına uyunuz. 

KORONA VİRÜSÜ HAKKINDA BİLGİLER

Korona virüsü hakkında bilgilenmek istiyorsanız, size

Robert Koch Enstitüsünün internet sitesinde kamuoyuna sunulan bilgileri tavsiye ederiz.

Sitede sıkça sorulan sorulara verilen ayrıntılı cevaplar bulabilirsiniz. Site sürekli güncellenmektedir.

Bölgemize ilişkin sorularda başvurabileceğiniz doğru kurum, şüpheli bir durumu açıklığa kavuşturmak isteyenler için de olmak üzere, bölgemizdeki Sağlık Daireleridir. 

Heilbronn Sağlık Dairesi
Danışma hattı: 07131 4933 333 

Hohenlohekreis Sağlık Dairesi
Danışma hattı: 07940 18 888

Ludwigsburg Sağlık Dairesi
Danışma hattı: 07141 144 69 400

Schwäbisch Hall Sağlık Dairesi 

Rems-Murr-Kreis Sağlık Dairesi
Danışma hattı: 07151 501 3000

Baden-Württemberg Eyalet Sağlık Dairesi
Danışma hattı: 0711 904 39 555 

Eyalet kapsamında güncel gelişmelere ilişkin bilgilendirme işlerinin koordinasyonunu ve bilgilerin hazırlanması görevini Baden-Württemberg Eyaleti Sosyal İşler ve Entegrasyon Bakanlığı üstlenir.

Klinikum am Weissenhof, virüsün sebep olduğu hastalık konusundaki faaliyet ve davranışlarını yukarıda belirtilen mercilerin tavsiye ve talimatnamelerine göre düzenler.

Hakkımızda

Weissenhof Kliniği (Klinikum am Weissenhof), Genel Psikiyatri Batı (Allgemeine Psychiatrie West), Genel Psikiyatri Doğu (Allgemeine Psychiatrie Ost), Geronto-Psikiyatri (Gerontopsychiatrie), Bağımlılık Tedavisi (Suchttherapie), Forensik Psikiyatri (Forensische Psychiatrie), Çocuk ve Genç Psikiyatrisi (Kinder- und Jugendpsychiatrie) ve Psikosomatik Tıp (Psychosomatische Medizin) olmak üzere, yedi bağımsız klinikten oluşan modern ve yüksek kapasiteli bir hastanedir.

Hastalarımız Weinsberg, Heilbronn, Schwäbisch Hall, Künzelsau, Winnenden ve Ludwigsburg merkezlerimizde tedavi edilmektedir. Kurum yaklaşık 1.300 çalışanıyla Heilbronn yöresinin en büyük işverenlerinden biridir. Hizmet alanımız Heilbronn-Frankonya bölgesinde yaklaşık 1,1 milyon kişi yaşamaktadır. Her yıl, bütün yaş gruplarından olmak üzere, 13.000'e yakın hasta yatılı, kısmen yatılı ve ayakta olarak tedavi edilmektedir.

Weissenhof Kliniğinde düzenli klinik hizmetlerin yanı sıra tüm uzmanlık alanlarında sürekli eğitim ve meslek üstü eğitim verilmektedir. Düzenli aralıklarla sunduğumuz konser, konferans ve sergi etkinlikleri ilgi duyan herkese açıktır. İki yılda bir düzenlenen Açık Kapı Günleri kamuoyunun büyük ilgisini çekmektedir.

Etkinliklere git

Genel Psikiyatri

Genel Psikiyatride akut ruhsal sorunlarla karşı karşıya olan yetişkin insanlar tedavi edilir. Burada şizofrenik, bipolar ve depresif bozukluklar ve akut yaşam krizleri ağırlıktadır.

Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie Ost

Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie West

Geronto-Psikiyatri (yaşlı psikiyatrisi)

Klinik psikiyatri ile psikoterapinin bir dalı olan geronto-psikiyatri yaşlı insanlarda psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

Burada, yaşlı nüfusun giderek artması bağlamında kapsamlı ve özelleştirilmiş tedavi olanakları sunulmaktadır. Yatılı ve yarı yatılı tedavi seçeneklerinin yanı sıra yaygın ayakta tedavi olanakları ile sağlık destekleyici ve hastalık önleyici önlemler sunmaktayız. Bunun ötesinde demans (bunama) hastalarına yönelik özel olanaklar da mevcuttur.

Klinik für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie

Psikosomatik Tıp

Psikosomatik tıp insanın ruhu ile bedeni arasındaki bağlantılar ve karşılıklı etkileşimler ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bunlar arasında yeterli organik bulgu vermeyen bedensel bozukluklar, yeme bozuklukları gibi vücudu da etkileyen ruhsal bozukluklar olduğu gibi, gidişi hastanın ruhsal durumuyla yakından ilişkili olan bedensel hastalıklar da sayılabilir.

Amaç bedensel ve ruhsal semptomları yatıştırmak ve hastalara hastalıklarını etkileyen çeşitli ilişkileri anlamalarına yarayacak bilgiler sağlamaktır.

Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

Bağımlılık Tedavisi ve Bağımlılıktan Kurtulma

Bağımlılık tıbbı ve bağımlılık terapileri ile ilişkili tedavi olanakları, uyuşturucu madde, alkol ve ilaç kötüye kullanımına bağlı hastalık tablolarına yöneliktir. Zehirden arındırma, tedaviye devam etme motivasyonu oluşturma ve bağımlılık yapan madde kullanım alışkanlıklarını değiştirme gibi önlemler kapsayan uzmanca bir bağımlılık tedavisinin yanı sıra psikiyatrik hastalıkları olan hastalar için ayrıca tedavi seçenekleri içerir.

Klinik für Suchttherapie

Forensik

Weissenhof Kliniğinde Baden-Württemberg Eyaleti kapsamındaki zorunlu tedavi uygulamaları da icra edilmektedir. Psikiyatrinin bir yan dalını oluşturan bu uygulamalarda ruhsal hastalık veya bozukluğu olan hastalar ile suç işlemiş bağımlılık hastaları tedavi edilir. Dayanağını yasal hükme bağlı "Koruma ve iyileştirme" ilkesinden alan bu çalışmaların amacı hastaların psikososyal rehabilitasyonunu sağlamaktır. Hastalar mahkeme kararıyla kliniğe yatırılır. Yasalar burada psikiyatrik hastanelere yatırılan ruh hastaları (Ceza Yasası, Madde 63) ile bağımlılık tedavisi yapılan kurumlara yatırılan bağımlı hastalar (Ceza Yasası, Madde 64) arasında ayrım yapmaktadır.

Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie

Çocuk ve Genç Psikiyatrisi

Çocuk ve Genç Psikiyatrisi on sekiz yaşına kadar hastalara ve onların ailelerine terapötik tedavi ve tanı hizmetleri sunar. En sık konan tanılar arasında duygusal ve sosyal davranış bozuklukları, krizler, travmalardan kaynaklanan bozukluklar, dikkat eksikliği sendromları, madde bozuklukları ve ergen psikozları bulunmaktadır. Ayrıca anoreksi ve bulimi gibi yeme bozuklukları da tedavi edilir. Bu uzmanlık alanının diğer önemli hedefleri arasında prevansiyon (önleyici tedavi) ve tedavi sonrası bakım da yer almaktadır. Anne babaların ve bağlanma figürlerinin tedavi sürecine dahil edilmesine büyük önem verilir. Amaç genç insanların günlük işlerin üstesinden gelme yeteneğini geliştirerek onlara makul gelişim hedeflerine odaklanma olanağını yeniden kazandırmaktır.

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie